Klassieke Massage

Naar alle waarschijnlijkheid de oudste geneeskundige behandeling die we kennen. Een stevige massage werkt activerend en een zachte massage is rustgevend.

Massage heeft een reflectorische werking. Via de aanvoerende zenuwen in het perifere zenuwstelsel worden de prikkels van de massage doorgegeven aan het centrale zenuwstelsel.
Uit het centrale zenuwstelsel worden de prikkels via de afvoerende zenuwen weer teruggevoerd naar huid en spieren.

Bij massage wordt de disbalans in het lichaam opgeheven en door het zelfhelend vermogen van het lichaam een nieuwe (betere) balans verkregen.

Klassieke massage helpt bij: